اخبار تکچیبرگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت ماد زیست فن آور بین الملل

عارضه‌یابی شرکت ماد زیست فن آور بین الملل در تاریخ ۱۳۹۸/9/14 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت ماد زیست فن آور بین الملل با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد.

عارضه‌یابی فوق به سفارش صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به توانمندسازی کسب‌وکار شرکت‌های دانش بنیان صورت می‌گیرد. 

پنل رشد به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که میزان رشد یا عدم رشد خود را در فرایندهای ضروری کسب‌وکار به تفکیک فرایندهای ضروری را مشاهده نمایند و در صورتیکه هر یک از این فرایندها دچار رکود یا عقب رفتن باشند متوجه این موضوع شوند. پس از شناسایی نقاط قابل بهبود این شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از  وندورلیست آنلاین مشاوران مدیریت کشور (موجود در سایت شرکت تکچی) مشاوران مدیریت مناسب جهت بهبود فرایندهای کسب‌وکار خود را  انتخاب نمایند.